Van Marchalk Group B.V. (uitspraak faillissement: 24-07-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 27.328,28
Aantal werknemers:19
Bestede uren curator c.s.:103,10
Faillissementsschuld:€ 209.522,52
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 69756740
Vestigingsadres: Kingsfordweg 151 1043GR Amsterdam
Rechtbank: Amsterdam klacht?
Rechter-commissaris: mr. KM van Hassel
Insolventienummer: F.13/18/250
Curator/bewindvoerder: mevrouw mr. L.E. van Leeuwen vordering?
Kantoor: Davids Advocaten B.V.
Adres: Postbus 2046 1000CA AMSTERDAM
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
04-03-2019Voortgangsverslag
04-03-2019Financieel verslag
27-11-2018Voortgangsverslag
27-11-2018Financieel verslag
23-08-2018Voortgangsverslag
23-08-2018Financieel verslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
25-07-201813.ams.18.250.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 24 juli 2018

Zoek een insolventie: