Van Goor B.V. (uitspraak faillissement: 24-07-2018)

Algemene observaties:
Dit faillissement behoort tot de grotere faillissementen die op dit moment worden afgewikkeld. Mogelijk hebt u belang bij het instellen van een crediteurencommissie. lees meer

Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 299.509,83
Aantal werknemers:22
Bestede uren curator c.s.:181,70
Faillissementsschuld:€ 2.389.780,23
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
mr P.J. Antons (
KvK-nr: 04037377
Vestigingsadres: Geen adres opgegeven
Rechtbank: Noord-Nederland klacht?
Rechter-commissaris: mr. H.H. Kielman
Insolventienummer: F.18/18/138
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
29-11-2018Voortgangsverslag
29-11-2018Financieel verslag
11-09-2018Voortgangsverslag
11-09-2018Financieel verslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
07-11-201818.nne.18.138.F.1328.1.18vervanging rechter-commissaris mr. H.H.Kielman door mr. H.J. Idzenga
25-07-201818.nne.18.138.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 24 juli 2018

Zoek een insolventie: