Van Egmond Zorgaanpassingsspecialist B.V. (uitspraak faillissement: 21-08-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 0,00
Aantal werknemers:2
Bestede uren curator c.s.:2,20
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
mr C.A. de Weerdt (
KvK-nr: 69436517
Vestigingsadres: Geen adres opgegeven
Rechtbank: Den Haag klacht?
Rechter-commissaris: mr. R. Cats
Insolventienummer: F.09/18/283
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
21-03-2019Voortgangsverslag
21-03-2019Financieel verslag
21-12-2018Voortgangsverslag
21-12-2018Financieel verslag
21-09-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
22-08-201809.dha.18.283.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 21 augustus 2018

Zoek een insolventie: