Van Egmond Zorgaanpassingsspecialist B.V. (uitspraak faillissement: 21-08-2018 - 01-05-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 0,00
Aantal werknemers:2
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 69436517
Vestigingsadres: Pletterij 32 2211JT Noordwijkerhout
Rechtbank: Den Haag klacht?
Rechter-commissaris: mr. R. Cats
Insolventienummer: F.09/18/283
Curator/bewindvoerder: mevrouw mr. C.A. de Weerdt vordering?
Kantoor: Geelkerken Linskens Advocaten N.V.
Adres: Postbus 2020 2301CA LEIDEN
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
21-09-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
22-08-201809.dha.18.283.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 21 augustus 2018

Zoek een insolventie: