Van Dinten Beheer B.V. (uitspraak faillissement: 21-08-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.

In dit dossier is sprake van onbehoorlijk bestuur. Dat wijst op bestuurdersaansprakelijkheid. Mogelijk hebt u ook een rechtstreekse vordering op de bestuurder. Lees meer

In dit dossier is tevens sprake van paulianeus handelen. Dat betekent dat schuldeisers kunnen zijn benadeeld door beperking van verhaalsmogelijkheden. Lees meer


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 84,47
Aantal werknemers:1
Bestede uren curator c.s.:166,30
Faillissementsschuld:€ 577.788,69
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 28041105
Vestigingsadres: Ambachtsweg 33 2222AJ Katwijk
Rechtbank: Den Haag klacht?
Rechter-commissaris: mr. W.J. Don
Insolventienummer: F.09/18/288
Curator/bewindvoerder: de heer mr. M.M. Hoving vordering?
Kantoor: RWV Advocaten
Adres: Postbus 11231 2301EE LEIDEN
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
26-03-2019Voortgangsverslag
26-03-2019Financieel verslag
14-01-2019Voortgangsverslag
14-01-2019Financieel verslag
24-09-2018Voortgangsverslag
24-09-2018Financieel verslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
22-08-201809.dha.18.288.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 21 augustus 2018

Zoek een insolventie: