Van Dinten Beheer B.V. (uitspraak faillissement: 21-08-2018 - 01-05-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 0,00
Aantal werknemers:1
Bestede uren curator c.s.:48,40
Faillissementsschuld:€ 85.873,57
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 28041105
Vestigingsadres: Ambachtsweg 33 2222AJ Katwijk
Rechtbank: Den Haag klacht?
Rechter-commissaris: mr. W.J. Don
Insolventienummer: F.09/18/288
Curator/bewindvoerder: de heer mr. M.M. Hoving vordering?
Kantoor: RWV Advocaten
Adres: Postbus 11231 2301EE LEIDEN
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
24-09-2018Voortgangsverslag
24-09-2018Financieel verslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
22-08-201809.dha.18.288.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 21 augustus 2018

Zoek een insolventie: