VOC LOGISTICS B.V. (uitspraak faillissement: 24-07-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 0,00
Aantal werknemers:7
Bestede uren curator c.s.:32,00
Faillissementsschuld:€ 1.226.745,26
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 62904957
Vestigingsadres: Geen adres opgegeven
Rechtbank: Noord-Holland klacht?
Rechter-commissaris: mr. K. van Dijk
Insolventienummer: F.15/18/213
Curator/bewindvoerder: de heer mr. D. Winters vordering?
Kantoor: SWDV Advocaten
Adres: Postbus 698 2130AR HOOFDDORP
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
29-08-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
25-07-201815.nho.18.213.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 24 juli 2018

Zoek een insolventie: