V.O.F. A.C.A.P. Window Cleaning (uitspraak faillissement: 31-07-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 236,70
Aantal werknemers:0
Bestede uren curator c.s.:10,30
Faillissementsschuld:€ 49.054,31
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 30201054
Vestigingsadres: Schild 14 3641LW Mijdrecht
Rechtbank: Midden-Nederland klacht?
Rechter-commissaris: mr. SC Hagedoorn
Insolventienummer: F.16/18/336
Curator/bewindvoerder: mevrouw mr. E.H. Bruggink vordering?
Kantoor: Okkerse & Schop Advocaten
Adres: Postbus 10058 1301AB ALMERE
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
17-12-2018Voortgangsverslag
07-09-2018Financieel verslag
07-09-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
01-08-201816.mne.18.336.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 31 juli 2018

Zoek een insolventie: