Ulfcar Benelux B.V. (uitspraak faillissement: 05-07-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Gerealiseerd actief:€ 7.711,81
Boedelsaldo:€ 7.711,81
Aantal werknemers:1
Bestede uren curator c.s.:35,40
Faillissementsschuld:€ 23.068,92
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
mr M. Vriezekolk (
KvK-nr: 63257424
Vestigingsadres: Heuvelstraat 1 7245AT Laren
Rechtbank: Gelderland klacht?
Rechter-commissaris: mr. JSW Lucassen
Insolventienummer: F.05/18/275
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
07-11-2018Voortgangsverslag
07-11-2018Financieel verslag
06-08-2018Financieel verslag
06-08-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
06-07-201805.gel.18.275.F.1306.1.18Uitspraak faillissement na beindiging surseance op 05 juli 2018

Zoek een insolventie: