UNO Horeca Cash and Carry B.V. (uitspraak faillissement: 14-08-2018 - 01-05-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: vern. na verzet. In dit dossier is sprake van onbehoorlijk bestuur. Dat wijst op bestuurdersaansprakelijkheid. Mogelijk hebt u ook een rechtstreekse vordering op de bestuurder. Lees meer


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 0,00
Aantal werknemers:0
Bestede uren curator c.s.:7,83
Faillissementsschuld:€ 77.893,65
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
mr A-J. van der Duijn Schouten (
KvK-nr: 63368943
Vestigingsadres: Arnhemseweg 119 7331BE Apeldoorn
Rechtbank: Rotterdam klacht?
Rechter-commissaris: mr. C de Jong
Insolventienummer: F.10/18/288
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
13-09-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
15-08-201810.rot.18.288.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 14 augustus 2018

Zoek een insolventie: