Twente Bemiddeling en Advies B.V.(inmiddels ontb.) (uitspraak faillissement: 08-08-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 0,00
Aantal werknemers:0
Bestede uren curator c.s.:10,46
Faillissementsschuld:€ 37.291,96
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 63445824
Vestigingsadres: Oude Deldenerweg 1 7546PP Enschede
Rechtbank: Overijssel klacht?
Rechter-commissaris: mr. M.L.J. Koopmans
Insolventienummer: F.08/18/258
Curator/bewindvoerder: de heer mr. A.C. Blankestijn vordering?
Kantoor: Blankestijn advocaten & mediators LLP
Adres: Postbus 619 7550AP Hengelo Ov
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
16-11-2018Voortgangsverslag
20-08-2018Voortgangsverslag
20-08-2018Financieel verslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
14-08-201808.ove.18.258.F.1323.1.18Rectificatie: C/08/18/258 Twente Bemiddeling en Advies B.V., In dit faillissement is per abuis niet opgenomen: voorheen handelende onder de naam Prima Kunststoftechniek, voorheen statutair gevestigd in de gemeente Hengelo(O) en voorheen kantoorhoudende te 7546 PP Enschede, Oude Deldenerweg 1.
09-08-201808.ove.18.258.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 8 augustus 2018

Zoek een insolventie: