TravelStore Bergen B.V. (uitspraak faillissement: 10-07-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: verb. uitd.lst na verzet. Als er een uitdelingslijst wordt opgesteld dan is het mogelijk (maar niet zeker) dat schuldeisers in dit faillissement een uitkering ontvangen.

In dit dossier is sprake van paulianeus handelen. Dat betekent dat schuldeisers kunnen zijn benadeeld door beperking van verhaalsmogelijkheden. Lees meer


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 32.885,69
Aantal werknemers:1
Bestede uren curator c.s.:80,60
Faillissementsschuld:€ 18.824,74
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 33283944
Vestigingsadres: Plein 9 1861JX Bergen (NH)
Rechtbank: Noord-Holland klacht?
Rechter-commissaris: mr. K. van Dijk
Insolventienummer: F.15/18/199
Curator/bewindvoerder: de heer mr. A.C.J. Hanrath vordering?
Kantoor: Rensen advocaten
Adres: Postbus 409 1800AK Alkmaar
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
08-08-2018Voortgangsverslag
08-08-2018Financieel verslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
11-07-201815.nho.18.199.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 10 juli 2018

Zoek een insolventie: