Transform B.V. (uitspraak faillissement: 10-07-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 12.461,90
Aantal werknemers:6
Bestede uren curator c.s.:71,40
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 04039978
Vestigingsadres: Waanderweg 26 7812HZ Emmen
Rechtbank: Noord-Nederland klacht?
Rechter-commissaris: mr. H.J. Idzenga
Insolventienummer: F.18/18/122
Curator/bewindvoerder: de heer mr. J. Knotter vordering?
Kantoor: Heuzeveldt Advocaten
Adres: Postbus 2231 7801CE Emmen
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
12-02-2019Voortgangsverslag
12-02-2019Financieel verslag
12-11-2018Voortgangsverslag
12-11-2018Financieel verslag
10-08-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
07-11-201818.nne.18.122.F.1328.1.18vervanging rechter-commissaris mr. H.H.Kielman door mr. H.J. Idzenga
11-07-201818.nne.18.122.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 10 juli 2018

Zoek een insolventie: