Tornante Trainingen B.V. (uitspraak faillissement: 24-07-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 31.593,60
Aantal werknemers:3
Bestede uren curator c.s.:267,84
Faillissementsschuld:€ 1.135.775,74
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 52484394
Vestigingsadres: Riederlaan 200 3074CL Rotterdam
Rechtbank: Rotterdam klacht?
Rechter-commissaris: mr. A.M. van Kalmthout
Insolventienummer: F.10/18/258
Curator/bewindvoerder: de heer mr. Chr. Groenewoud vordering?
Kantoor: DVDW Advocaten
Adres: Postbus 23156 3001KD ROTTERDAM
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
22-02-2019Voortgangsverslag
22-02-2019Financieel verslag
23-11-2018Voortgangsverslag
23-11-2018Financieel verslag
23-08-2018Voortgangsverslag
23-08-2018Financieel verslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
25-07-201810.rot.18.258.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 24 juli 2018

Zoek een insolventie: