Torentje B.V. (uitspraak faillissement: 10-07-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 0,00
Aantal werknemers:1
Bestede uren curator c.s.:22,06
Faillissementsschuld:€ 12.922,14
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
mr J.J.C.M. Willemen (
KvK-nr: 61839930
Vestigingsadres: Onze Lieve Vrouwestraat 190 4735AJ Zegge
Rechtbank: Zeeland-West-Brabant klacht?
Rechter-commissaris: mr. MDE Leppens
Insolventienummer: F.02/18/190
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
14-11-2018Voortgangsverslag
15-08-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
16-07-201802.zwb.18.190.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 10 juli 2018

Zoek een insolventie: