Ton Shipping C.V. (uitspraak faillissement: 23-07-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 1.546,61
Aantal werknemers:0
Bestede uren curator c.s.:46,20
Faillissementsschuld:€ 557.659,03
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 01165521
Vestigingsadres: Paterswoldseweg 806 9728BM Groningen
Rechtbank: Noord-Nederland klacht?
Rechter-commissaris: mr. A.L. Goederee
Insolventienummer: F.18/18/134
Curator/bewindvoerder: de heer mr. E. Eshuis vordering?
Kantoor: Trip Advocaten & Notarissen
Adres: Postbus 1105 9701BC GRONINGEN
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
05-12-2018Voortgangsverslag
05-12-2018Financieel verslag
22-08-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
24-07-201818.nne.18.134.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 23 juli 2018

Zoek een insolventie: