The Three Horsemen B.V. (uitspraak faillissement: 07-08-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 5.432,64
Aantal werknemers:0
Bestede uren curator c.s.:42,90
Faillissementsschuld:€ 0,00
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 66205425
Vestigingsadres: Meent 42 3011JL Rotterdam
Rechtbank: Rotterdam klacht?
Rechter-commissaris: mr. J.C.A.T. Frima
Insolventienummer: F.10/18/274
Curator/bewindvoerder: de heer mr. V. van den Bos vordering?
Kantoor: DVAN advocatuur & notariaat
Adres: Postbus 23424 3001KK ROTTERDAM
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
05-12-2018Financieel verslag
04-12-2018Voortgangsverslag
04-09-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
08-08-201810.rot.18.274.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 07 augustus 2018

Zoek een insolventie: