The Pharos Group B.V. (uitspraak faillissement: 10-07-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 0,00
Aantal werknemers:4
Bestede uren curator c.s.:34,15
Faillissementsschuld:€ 1.690.056,73
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 37053259
Vestigingsadres: Koperslagersweg 23 1786RA Den Helder
Rechtbank: Noord-Holland klacht?
Rechter-commissaris: mr. K. van Dijk
Insolventienummer: F.15/18/203
Curator/bewindvoerder: de heer mr. A.H.J. Dunselman vordering?
Kantoor: Schenkeveld Advocaten
Adres: Postbus 172 1800AD ALKMAAR
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
22-02-2019Voortgangsverslag
22-02-2019Financieel verslag
12-11-2018Voortgangsverslag
12-11-2018Financieel verslag
10-08-2018Voortgangsverslag
10-08-2018Financieel verslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
28-12-201815.nho.18.203.F.1328.1.18Vervanging rechter-commissaris mr. M.M. Kruithof door mr. K. van Dijk.
11-07-201815.nho.18.203.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 10 juli 2018

Zoek een insolventie: