The Lounge Group B.V. (uitspraak faillissement: 10-07-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.

In dit dossier is sprake van onbehoorlijk bestuur. Dat wijst op bestuurdersaansprakelijkheid. Mogelijk hebt u ook een rechtstreekse vordering op de bestuurder. Lees meer


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 0,00
Bestede uren curator c.s.:12,07
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
mr Ch.L.J.R. Lückers (
KvK-nr: 65103149
Vestigingsadres: Akerstraat 15 B 6411GV Heerlen
Rechtbank: Limburg klacht?
Rechter-commissaris: mr. J.J. Groen
Insolventienummer: F.03/18/147
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
17-01-2019Voortgangsverslag
11-10-2018Voortgangsverslag
11-10-2018Financieel verslag
07-08-2018Voortgangsverslag
07-08-2018Financieel verslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
11-07-201803.lim.18.147.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 10 juli 2018

Zoek een insolventie: