The Lounge Group B.V. (uitspraak faillissement: 10-07-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 0,00
Bestede uren curator c.s.:12,07
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
mr Ch.L.J.R. Lückers (
KvK-nr: 65103149
Vestigingsadres: Akerstraat 15 B 6411GV Heerlen
Rechtbank: Limburg klacht?
Rechter-commissaris: mr. J.J. Groen
Insolventienummer: F.03/18/147
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
11-10-2018Voortgangsverslag
11-10-2018Financieel verslag
07-08-2018Voortgangsverslag
07-08-2018Financieel verslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
11-07-201803.lim.18.147.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 10 juli 2018

Zoek een insolventie: