The Foodlovers Rijswijk B.V. (uitspraak faillissement: 10-07-2018 - 16-08-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 0,00
Aantal werknemers:1
Bestede uren curator c.s.:21,24
Faillissementsschuld:€ 10.657,22
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 60189932
Vestigingsadres: Generaal Eisenhowerplein 137 2288AG Rijswijk
Rechtbank: Den Haag klacht?
Rechter-commissaris: mr. G.H.M. Smelt
Insolventienummer: F.09/18/240
Curator/bewindvoerder: mevrouw mr. M.M.E. van Veen- Oudenaarden vordering?
Kantoor: GMW Advocaten
Adres: Postbus 85563 2508CG 'S-GRAVENHAGE
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
13-08-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
20-08-201809.dha.18.240.F.1102.1.18Vernietiging faillissement in hoger beroep op 16 augustus 2018
11-07-201809.dha.18.240.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 10 juli 2018

Zoek een insolventie: