The Flex Company B.V. (uitspraak faillissement: 28-08-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 0,00
Aantal werknemers:22
Bestede uren curator c.s.:82,47
Faillissementsschuld:€ 350.290,06
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 54667151
Vestigingsadres: de Slof 15 5107RH Dongen
Rechtbank: Zeeland-West-Brabant klacht?
Rechter-commissaris: mr. MDE Leppens
Insolventienummer: F.02/18/239
Curator/bewindvoerder: de heer mr. J.L. de Crom vordering?
Kantoor: Rijppaert & Peeters Advocaten
Adres: Postbus 4068 4900CB OOSTERHOUT NB
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
24-12-2018Voortgangsverslag
24-12-2018Financieel verslag
28-09-2018Voortgangsverslag
28-09-2018Financieel verslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
29-08-201802.zwb.18.239.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 28 augustus 2018

Zoek een insolventie: