Technisch Installatie Bureau voor Telecommunicatie Jordaan B.V. (uitspraak faillissement: 10-08-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 31.348,30
Aantal werknemers:7
Bestede uren curator c.s.:54,30
Faillissementsschuld:€ 402.872,27
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 27147464
Vestigingsadres: Hoogstraat 24 3862AL Nijkerk
Rechtbank: Gelderland klacht?
Rechter-commissaris: mr. Schippers
Insolventienummer: F.05/18/321
Curator/bewindvoerder: de heer mr. A.J. Stokkers vordering?
Kantoor: Van Veen Advocaten
Adres: Postbus 442 6710BK EDE GLD
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
05-12-2018Voortgangsverslag
05-12-2018Financieel verslag
06-09-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
13-08-201805.gel.18.321.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 10 augustus 2018

Zoek een insolventie: