Taxibedrijf van den Hout B.V. (uitspraak faillissement: 24-07-2018)

Algemene observaties:
Dit faillissement behoort tot de grotere faillissementen die op dit moment worden afgewikkeld. Mogelijk hebt u belang bij het instellen van een crediteurencommissie. lees meer

Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 353.458,52
Aantal werknemers:77
Bestede uren curator c.s.:159,00
Faillissementsschuld:€ 360.228,94
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 52879399
Vestigingsadres: Luxemburgstraat 13 5171PK Kaatsheuvel
Rechtbank: Zeeland-West-Brabant klacht?
Rechter-commissaris: mr. MDE Leppens
Insolventienummer: F.02/18/199
Curator/bewindvoerder: de heer mr. H.L.J.M. van Grinsven vordering?
Kantoor: NeXT advocaten
Adres: Postbus 149 5000AC TILBURG
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
21-09-2018Voortgangsverslag
21-09-2018Financieel verslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
25-07-201802.zwb.18.199.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 24 juli 2018

Zoek een insolventie: