TVA Reclame & Communicatie B.V. (uitspraak faillissement: 03-07-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Gerealiseerd actief:€ 59.381,20
Boedelsaldo:€ 15.955,01
Aantal werknemers:4
Bestede uren curator c.s.:103,85
Faillissementsschuld:€ 322.695,26
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 09095696
Vestigingsadres: Hanzestraat 27 7006RH Doetinchem
Rechtbank: Gelderland klacht?
Rechter-commissaris: mr. Schippers
Insolventienummer: F.05/18/273
Curator/bewindvoerder: de heer mr. B.H.M. Harbers vordering?
Kantoor: Bax advocaten belastingkundigen
Adres: Edisonstraat 86 7006RE Doetinchem
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
29-01-2019Voortgangsverslag
29-01-2019Financieel verslag
26-10-2018Voortgangsverslag
26-10-2018Financieel verslag
27-07-2018Voortgangsverslag
27-07-2018Financieel verslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
31-12-201805.gel.18.273.F.1328.1.18Vervanging rechter-commissaris mr. JSW Lucassen door mr. Schippers.
04-07-201805.gel.18.273.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 03 juli 2018

Zoek een insolventie: