TT Smyrna B.V. (uitspraak faillissement: 07-08-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 12.416,27
Aantal werknemers:0
Bestede uren curator c.s.:17,70
Faillissementsschuld:€ 40.735,69
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 60888598
Vestigingsadres: Geen adres opgegeven
Rechtbank: Noord-Holland klacht?
Rechter-commissaris: mr. M.M. Kruithof
Insolventienummer: F.15/18/227
Curator/bewindvoerder: de heer mr. C.H. Hartsuiker vordering?
Kantoor: SWDV Advocaten
Adres: Postbus 698 2130AR HOOFDDORP
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
10-12-2018Voortgangsverslag
31-08-2018Voortgangsverslag
31-08-2018Financieel verslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
10-08-201815.nho.18.227.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 07 augustus 2018

Zoek een insolventie: