TT Smyrna B.V. (uitspraak faillissement: 07-08-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.

In dit dossier is sprake van onbehoorlijk bestuur. Dat wijst op bestuurdersaansprakelijkheid. Mogelijk hebt u ook een rechtstreekse vordering op de bestuurder. Lees meer


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 12.416,27
Aantal werknemers:0
Bestede uren curator c.s.:59,60
Faillissementsschuld:€ 44.112,49
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
mr C.H. Hartsuiker (
KvK-nr: 60888598
Vestigingsadres: Geen adres opgegeven
Rechtbank: Noord-Holland klacht?
Rechter-commissaris: mr. M. Wouters
Insolventienummer: F.15/18/227
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
10-12-2018Voortgangsverslag
31-08-2018Voortgangsverslag
31-08-2018Financieel verslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
28-12-201815.nho.18.227.F.1328.1.18Vervanging rechter-commissaris mr. M.M. Kruithof door mr. M. Wouters.
10-08-201815.nho.18.227.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 07 augustus 2018

Zoek een insolventie: