TCS International B.V. (uitspraak faillissement: 21-08-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 16.227,11
Aantal werknemers:5
Bestede uren curator c.s.:66,70
Faillissementsschuld:€ 43.443,57
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 67655505
Vestigingsadres: Geldersebaan 87 5931JM Tegelen
Rechtbank: Limburg klacht?
Rechter-commissaris: mr. R.P.J. Quaedackers
Insolventienummer: F.03/18/189
Curator/bewindvoerder: de heer mr. L.J.M.G. Kunzeler vordering?
Kantoor: Huver Advocaten
Adres: Deken van Oppensingel 130 5911AG Venlo
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
21-09-2018Voortgangsverslag
21-09-2018Financieel verslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
22-08-201803.lim.18.189.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 21 augustus 2018

Zoek een insolventie: