Strago Electro Zuid B.V. (uitspraak faillissement: 17-07-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 31.153,86
Aantal werknemers:11
Bestede uren curator c.s.:89,80
Faillissementsschuld:€ 3.625,84
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 18025042
Vestigingsadres: Dorpenbaan 1 5121DE Rijen
Rechtbank: Zeeland-West-Brabant klacht?
Rechter-commissaris: mr. M Pellikaan
Insolventienummer: F.02/18/195
Curator/bewindvoerder: de heer mr. R.A. Baltes vordering?
Kantoor: Baltes Advocatuur
Adres: Postbus 390 5000AJ TILBURG
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
14-09-2018Voortgangsverslag
14-09-2018Financieel verslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
18-07-201802.zwb.18.195.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 17 juli 2018

Zoek een insolventie: