Stonegate Investments B.V. (uitspraak faillissement: 07-08-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 12.177,44
Aantal werknemers:0
Bestede uren curator c.s.:133,06
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 30139915
Vestigingsadres: Dr. Welfferweg 59 3615AL Westbroek
Rechtbank: Midden-Nederland klacht?
Rechter-commissaris: mr. PAM Penders
Insolventienummer: F.16/18/340
Curator/bewindvoerder: de heer mr. W.J.B. van Nielen vordering?
Kantoor: Recoup advocaten
Adres: Oorsprongpark 12 3581ET UTRECHT
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
31-08-2018Voortgangsverslag
31-08-2018Financieel verslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
08-08-201816.mne.18.340.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 07 augustus 2018

Zoek een insolventie: