Stichting Music Harmony & Beats (uitspraak faillissement: 24-07-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 0,00
Aantal werknemers:0
Bestede uren curator c.s.:30,50
Faillissementsschuld:€ 112.227,03
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 63746395
Vestigingsadres: Geen adres opgegeven
Rechtbank: Den Haag klacht?
Rechter-commissaris: mr. W.J. Don
Insolventienummer: F.09/18/254
Curator/bewindvoerder: de heer mr. N.F. Barthel vordering?
Kantoor: Hoens & Souren Keereweer Advocaten
Adres: Postbus 7191 2701AD ZOETERMEER
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
28-11-2018Financieel verslag
28-11-2018Voortgangsverslag
21-08-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
25-07-201809.dha.18.254.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 24 juli 2018

Zoek een insolventie: