Stichting Museum Oud-Amelisweerd (uitspraak faillissement: 14-08-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 101.449,26
Aantal werknemers:4
Bestede uren curator c.s.:442,02
Faillissementsschuld:€ 262.680,62
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 54123054
Vestigingsadres: Koningslaan 9 3981HD Bunnik
Rechtbank: Midden-Nederland klacht?
Rechter-commissaris: mr. Neijt
Insolventienummer: F.16/18/350
Curator/bewindvoerder: de heer mr. D.J. Bos vordering?
Kantoor: CMS Derks Star Busmann N.V.
Adres: Postbus 85250 3508AG UTRECHT
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
10-01-2019Voortgangsverslag
18-09-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
16-08-201816.mne.18.350.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 14 augustus 2018

Zoek een insolventie: