Stichting Meewerken Op de Heuvelrug (uitspraak faillissement: 14-08-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 0,00
Aantal werknemers:0
Bestede uren curator c.s.:43,25
Faillissementsschuld:€ 53.849,08
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
mr J.R. van Faassen (
KvK-nr: 66503000
Vestigingsadres: Kombos 57 3941KJ Doorn
Rechtbank: Midden-Nederland klacht?
Rechter-commissaris: mr. PAM Penders
Insolventienummer: F.16/18/351
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
14-12-2018Voortgangsverslag
14-09-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
16-08-201816.mne.18.351.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 14 augustus 2018

Zoek een insolventie: