Stichting Kunstencentrum Velsen (uitspraak faillissement: 13-07-2018)

Algemene observaties:
Dit faillissement behoort tot de grotere faillissementen die op dit moment worden afgewikkeld. Mogelijk hebt u belang bij het instellen van een crediteurencommissie. lees meer

Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:‚ā¨ 166.455,29
Aantal werknemers:34
Bestede uren curator c.s.:327,57
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 41222326
Vestigingsadres: P.J. Troelstraweg 20 1971HL IJmuiden
Rechtbank: Noord-Holland klacht?
Rechter-commissaris: mr. M. Wouters
Insolventienummer: F.15/18/207
Curator/bewindvoerder: de heer mr. A.G. Moeijes vordering?
Kantoor: Tanger Advocaten N.V.
Adres: Velserbeek 1 1981LA VELSEN-ZUID
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
13-11-2018Voortgangsverslag
13-11-2018Financieel verslag
04-09-2018Voortgangsverslag
04-09-2018Financieel verslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
16-07-201815.nho.18.207.F.1306.1.18Uitspraak faillissement na beŽindiging surseance op 13 juli 2018

Zoek een insolventie: