Stichting Kinderhuis "de Kleine Prins" (uitspraak faillissement: 07-08-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 5.245,34
Aantal werknemers:13
Bestede uren curator c.s.:48,42
Faillissementsschuld:€ 28.818,75
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 08166918
Vestigingsadres: Achterstraat 11 7241AV Lochem
Rechtbank: Gelderland klacht?
Rechter-commissaris: mr. Schippers
Insolventienummer: F.05/18/314
Curator/bewindvoerder: de heer mr. A.A. Dooijeweerd vordering?
Kantoor: Hogeman Dooijeweerd Advocaten
Adres: Postbus 340 7200AH Zutphen
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
29-11-2018Voortgangsverslag
29-11-2018Financieel verslag
06-09-2018Voortgangsverslag
06-09-2018Financieel verslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
08-08-201805.gel.18.314.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 07 augustus 2018

Zoek een insolventie: