Stichting EURICON (uitspraak faillissement: 21-08-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 354,52
Aantal werknemers:5
Bestede uren curator c.s.:58,90
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
mr M.C.J. Peeters (
KvK-nr: 54764688
Vestigingsadres: Aldegondaplantsoen 32 6226AG Maastricht
Rechtbank: Limburg klacht?
Rechter-commissaris: mr. R.P.J. Quaedackers
Insolventienummer: F.03/18/178
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
18-09-2018Voortgangsverslag
18-09-2018Financieel verslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
22-08-201803.lim.18.178.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 21 augustus 2018

Zoek een insolventie: