Steak&Dine B.V. (uitspraak faillissement: 14-08-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 0,00
Aantal werknemers:5
Bestede uren curator c.s.:42,40
Faillissementsschuld:€ 69.129,99
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 60527897
Vestigingsadres: Raadhuisplein 30 5691AM Son en Breugel
Rechtbank: Oost-Brabant klacht?
Rechter-commissaris: mr. VGT van Emstede
Insolventienummer: F.01/18/217
Curator/bewindvoerder: de heer mr. W.J.G. Smits vordering?
Kantoor: Watson Law
Adres: Stationsplein 8 5211AP 'S-HERTOGENBOSCH
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
10-09-2018Voortgangsverslag
10-09-2018Financieel verslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
03-01-201901.obr.18.217.F.1328.1.19Vervanging rechter-commissaris mr. C. Schollen door mr. VGT van Emstede.
15-08-201801.obr.18.217.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 14 augustus 2018

Zoek een insolventie: