Steak&Dine B.V. (uitspraak faillissement: 14-08-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.

In dit dossier is sprake van paulianeus handelen. Dat betekent dat schuldeisers kunnen zijn benadeeld door beperking van verhaalsmogelijkheden. Lees meer


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 23.450,57
Aantal werknemers:5
Bestede uren curator c.s.:97,70
Faillissementsschuld:€ 91.486,20
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 60527897
Vestigingsadres: Raadhuisplein 30 5691AM Son en Breugel
Rechtbank: Oost-Brabant klacht?
Rechter-commissaris: mr. VGT van Emstede
Insolventienummer: F.01/18/217
Curator/bewindvoerder: de heer mr. W.J.G. Smits vordering?
Kantoor: Watson Law
Adres: Stationsplein 8 5211AP 'S-HERTOGENBOSCH
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
01-03-2019Financieel verslag
01-03-2019Voortgangsverslag
01-03-2019Financieel verslag
10-09-2018Voortgangsverslag
10-09-2018Financieel verslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
03-01-201901.obr.18.217.F.1328.1.19Vervanging rechter-commissaris mr. C. Schollen door mr. VGT van Emstede.
15-08-201801.obr.18.217.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 14 augustus 2018

Zoek een insolventie: