Stasco Environmental Research B.V. (uitspraak faillissement: 31-07-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.

In dit dossier is sprake van onbehoorlijk bestuur. Dat wijst op bestuurdersaansprakelijkheid. Mogelijk hebt u ook een rechtstreekse vordering op de bestuurder. Lees meer


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 0,00
Aantal werknemers:0
Bestede uren curator c.s.:43,25
Faillissementsschuld:€ 21.057,41
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
mr M. Dekker (
KvK-nr: 37093204
Vestigingsadres: Aalscholverstraat 37 1444VP Purmerend
Rechtbank: Noord-Holland klacht?
Rechter-commissaris: mr. K. van Dijk
Insolventienummer: F.15/18/219
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
09-01-2019Voortgangsverslag
04-09-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
28-12-201815.nho.18.219.F.1307.1.18Vervanging curator mr H.C. Scheltema door mr M. Dekker
28-12-201815.nho.18.219.F.1328.1.18Vervanging rechter-commissaris mr. M.M. Kruithof door mr. K. van Dijk.
01-08-201815.nho.18.219.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 31 juli 2018

Zoek een insolventie: