Sportcafé Players B.V. (uitspraak faillissement: 24-07-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 54,91
Aantal werknemers:2
Bestede uren curator c.s.:21,88
Faillissementsschuld:€ 75.860,01
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
mr J.R. van Faassen (
KvK-nr: 61848557
Vestigingsadres: Ooievaarsbloem 1 3984CJ Odijk
Rechtbank: Midden-Nederland klacht?
Rechter-commissaris: mr. PAM Penders
Insolventienummer: F.16/18/319
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
23-11-2018Voortgangsverslag
23-11-2018Financieel verslag
24-08-2018Financieel verslag
24-08-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
25-07-201816.mne.18.319.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 24 juli 2018

Zoek een insolventie: