Smits Vastgoed B.V. (uitspraak faillissement: 31-07-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: verb. uitd.lst. Als er een uitdelingslijst wordt opgesteld dan is het mogelijk (maar niet zeker) dat schuldeisers in dit faillissement een uitkering ontvangen.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 66.468,04
Aantal werknemers:0
Bestede uren curator c.s.:251,50
Faillissementsschuld:€ 24.697,00
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 14104176
Vestigingsadres: Huiskensstraat 55 5916PN Venlo
Rechtbank: Limburg klacht?
Rechter-commissaris: mr. J.J. Groen
Insolventienummer: F.03/18/163
Curator/bewindvoerder: de heer mr. J.D.E. van den Heuvel vordering?
Kantoor: Meulenkamp Advocaten
Adres: Postbus 377 5900AJ VENLO
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
01-03-2019Voortgangsverslag
01-03-2019Financieel verslag
05-12-2018Voortgangsverslag
05-12-2018Financieel verslag
04-09-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
12-10-201803.lim.18.163.F.1307.1.18Vervanging curator mr R.J.H. Thijssen door Mr. J.D.E. van den Heuvel
01-08-201803.lim.18.163.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 31 juli 2018

Zoek een insolventie: