Smits Springunits B.V. (uitspraak faillissement: 31-07-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Aantal werknemers:0
Bestede uren curator c.s.:3,20
Faillissementsschuld:€ 31.443,66
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 12049224
Vestigingsadres: Huiskensstraat 55 5916PN Venlo
Rechtbank: Limburg klacht?
Rechter-commissaris: mr. J.J. Groen
Insolventienummer: F.03/18/166
Curator/bewindvoerder: de heer mr. J.D.E. van den Heuvel vordering?
Kantoor: Meulenkamp Advocaten
Adres: Postbus 377 5900AJ VENLO
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
05-12-2018Voortgangsverslag
04-09-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
12-10-201803.lim.18.166.F.1307.1.18Vervanging curator mr R.J.H. Thijssen door Mr. J.D.E. van den Heuvel
01-08-201803.lim.18.166.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 31 juli 2018

Zoek een insolventie: