Sepa | Incasso - Jurisdictie B.V. (uitspraak faillissement: 14-08-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 514,25
Aantal werknemers:0
Bestede uren curator c.s.:28,59
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 66716918
Vestigingsadres: Dokter van Deenweg 13 8025BP Zwolle
Rechtbank: Overijssel klacht?
Rechter-commissaris: mr. M Koopmans
Insolventienummer: F.08/18/260
Curator/bewindvoerder: de heer mr. W.M. Limberger vordering?
Kantoor: Benthem Gratama Advocaten
Adres: Postbus 1036 8001BA ZWOLLE
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
18-12-2018Voortgangsverslag
18-12-2018Financieel verslag
18-09-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
15-08-201808.ove.18.260.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 14 augustus 2018

Zoek een insolventie: