Scope Consultants B.V. (uitspraak faillissement: 21-08-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 0,00
Aantal werknemers:2
Bestede uren curator c.s.:73,40
Faillissementsschuld:€ 86.453,05
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 24435965
Vestigingsadres: Boyleweg 8 3208KA Spijkenisse
Rechtbank: Rotterdam klacht?
Rechter-commissaris: mr. A.M. van Kalmthout
Insolventienummer: F.10/18/301
Curator/bewindvoerder: de heer mr. F. el Houzi vordering?
Kantoor: AKD
Adres: Postbus 4302 3006AH ROTTERDAM
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
17-12-2018Voortgangsverslag
17-12-2018Financieel verslag
17-09-2018Voortgangsverslag
17-09-2018Financieel verslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
22-08-201810.rot.18.301.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 21 augustus 2018

Zoek een insolventie: