Schrieder Asbestsaneringen B.V. (uitspraak faillissement: 21-08-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Aantal werknemers:4
Bestede uren curator c.s.:97,00
Faillissementsschuld:€ 95.794,09
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 64672352
Vestigingsadres: Neerharenstraat 6 6215JL Maastricht
Rechtbank: Limburg klacht?
Rechter-commissaris: mr. BRM de Bruijn
Insolventienummer: F.03/18/180
Curator/bewindvoerder: de heer mr. A.J. van Bergen vordering?
Kantoor: Adelmeijer Hoyng Advocaten
Adres: Postbus 301 6200AH MAASTRICHT
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
05-02-2019Voortgangsverslag
12-10-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
22-08-201803.lim.18.180.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 21 augustus 2018

Zoek een insolventie: