SchoonmaakSupport B.V. (uitspraak faillissement: 14-08-2018 - 12-02-2019)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.

In dit dossier is sprake van onbehoorlijk bestuur. Dat wijst op bestuurdersaansprakelijkheid. Mogelijk hebt u ook een rechtstreekse vordering op de bestuurder. Lees meer


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 31.778,45
Aantal werknemers:9
Bestede uren curator c.s.:108,43
Faillissementsschuld:€ 364.552,82
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 61486914
Vestigingsadres: Nieuwezijds Voorburgwal 330 1012RW Amsterdam
Rechtbank: Amsterdam klacht?
Rechter-commissaris: mr. IM Bilderbeek
Insolventienummer: F.13/18/268
Curator/bewindvoerder: de heer mr. S.K. Li vordering?
Kantoor: mr. S.K. Li
Adres: Passeerdersgracht 38 1016XH Amsterdam
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
24-12-2018Voortgangsverslag
04-09-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
12-02-201913.ams.18.268.F.1316.1.19Opheffing faillissement wegens gebrek aan baten op 12 februari 2019
15-08-201813.ams.18.268.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 14 augustus 2018

Zoek een insolventie: