SchoonmaakSupport B.V. (uitspraak faillissement: 14-08-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 5.528,57
Aantal werknemers:9
Bestede uren curator c.s.:66,00
Faillissementsschuld:€ 284.763,36
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 61486914
Vestigingsadres: Nieuwezijds Voorburgwal 330 1012RW Amsterdam
Rechtbank: Amsterdam klacht?
Rechter-commissaris: mr. IM Bilderbeek
Insolventienummer: F.13/18/268
Curator/bewindvoerder: de heer mr. S.K. Li vordering?
Kantoor: mr. S.K. Li
Adres: Passeerdersgracht 38 1016XH Amsterdam
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
04-09-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
15-08-201813.ams.18.268.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 14 augustus 2018

Zoek een insolventie: