Scholte & Ritzen Logistics B.V. (uitspraak faillissement: 21-08-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 2.947,62
Aantal werknemers:0
Bestede uren curator c.s.:31,80
Faillissementsschuld:€ 302.990,66
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
mr H.J. de Groot (
KvK-nr: 63750198
Vestigingsadres: Geen adres opgegeven
Rechtbank: Noord-Nederland klacht?
Rechter-commissaris: mr. A.L. Goederee
Insolventienummer: F.18/18/169
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
26-03-2019Voortgangsverslag
26-03-2019Financieel verslag
09-01-2019Voortgangsverslag
08-01-2019Financieel verslag
05-10-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
22-08-201818.nne.18.169.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 21 augustus 2018

Zoek een insolventie: