Sauna Instituut Westenberg B.V. (uitspraak faillissement: 17-07-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 0,00
Aantal werknemers:22
Bestede uren curator c.s.:89,92
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 01037711
Vestigingsadres: Stationsweg 94 8401DT Gorredijk
Rechtbank: Noord-Nederland klacht?
Rechter-commissaris: mr. R Giltay
Insolventienummer: F.17/18/58
Curator/bewindvoerder: de heer mr. R.H. Knegtering vordering?
Kantoor: Rotshuizen Geense Advocaten
Adres: Postbus 222 8901BA LEEUWARDEN
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
22-11-2018Voortgangsverslag
22-11-2018Voortgangsverslag
15-08-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
14-02-201917.nne.18.58.F.1328.2.19Vervanging rechter-commissaris mr. H.J. Idzenga door mr. R Giltay.
18-07-201817.nne.18.58.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 17 juli 2018

Zoek een insolventie: