Salllac B.V. (uitspraak faillissement: 21-08-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 0,00
Aantal werknemers:7
Bestede uren curator c.s.:56,50
Faillissementsschuld:€ 222.018,95
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
mr L. van Dieren-Muller (
KvK-nr: 28073425
Vestigingsadres: Dorpsweg 79 3738CB Maartensdijk
Rechtbank: Midden-Nederland klacht?
Rechter-commissaris: mr. PAM Penders
Insolventienummer: F.16/18/359
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
20-12-2018Voortgangsverslag
19-09-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
22-08-201816.mne.18.359.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 21 augustus 2018

Zoek een insolventie: