Sales Channel B.V. (uitspraak faillissement: 11-07-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 21.429,10
Aantal werknemers:18
Bestede uren curator c.s.:98,83
Faillissementsschuld:€ 533.202,35
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 60093951
Vestigingsadres: Prinses Beatrixlaan 582 2595BM 's-Gravenhage
Rechtbank: Den Haag klacht?
Rechter-commissaris: mr. D Nobel
Insolventienummer: F.09/18/243
Curator/bewindvoerder: mevrouw mr. L.A. van Walree- Brascamp vordering?
Kantoor: HJF Advocaten B.V.
Adres: Postbus 50 2270AB VOORBURG
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
13-12-2018Voortgangsverslag
13-12-2018Financieel verslag
08-08-2018Financieel verslag
08-08-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
12-07-201809.dha.18.243.F.1306.1.18Uitspraak faillissement na beindiging surseance op 11 juli 2018

Zoek een insolventie: