Saam B.V. (uitspraak faillissement: 28-08-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 0,00
Aantal werknemers:0
Bestede uren curator c.s.:26,20
Faillissementsschuld:€ 77.628,95
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 69900183
Vestigingsadres: Klazienaveensestraat 10 7885BA Nieuw-Dordrecht
Rechtbank: Noord-Nederland klacht?
Rechter-commissaris: mr. H.J. Idzenga
Insolventienummer: F.18/18/171
Curator/bewindvoerder: de heer mr. J.S. van Burg vordering?
Kantoor: De Haan Advocaten & Notarissen
Adres: Postbus 538 9400AM ASSEN
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
11-01-2019Voortgangsverslag
11-01-2019Financieel verslag
09-10-2018Voortgangsverslag
09-10-2018Financieel verslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
07-11-201818.nne.18.171.F.1328.1.18vervanging rechter-commissaris mr. H.H.Kielman door mr. H.J. Idzenga
30-08-201818.nne.18.171.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 28 augustus 2018

Zoek een insolventie: