STICHTING S4P (uitspraak faillissement: 10-07-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 0,00
Aantal werknemers:3
Bestede uren curator c.s.:37,70
Faillissementsschuld:€ 113.750,08
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 65082230
Vestigingsadres: Winthontlaan 200 3526KV Utrecht
Rechtbank: Midden-Nederland klacht?
Rechter-commissaris: mr. P.A.M. Penders
Insolventienummer: F.16/18/309
Curator/bewindvoerder: de heer mr. N.T. Elferink vordering?
Kantoor: HVG Law LLP
Adres: Postbus 3053 3502GB Utrecht
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
10-02-2019Voortgangsverslag
10-02-2019Financieel verslag
10-11-2018Voortgangsverslag
10-11-2018Financieel verslag
10-08-2018Financieel verslag
10-08-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
11-07-201816.mne.18.309.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 10 juli 2018

Zoek een insolventie: