S.D. Dijkshoorn Beheer B.V. (uitspraak faillissement: 17-07-2018)

Algemene gegevens:
KvK-nr: 20154921
Vestigingsadres: Laageinde 12 4614PW Bergen op Zoom
Rechtbank: Zeeland-West-Brabant klacht?
Rechter-commissaris: mr. M Pellikaan
Insolventienummer: F.02/18/197
Curator/bewindvoerder: de heer mr. P.J.W. Vermunt vordering?
Kantoor: Van Oorschot . De Jongh . Vermunt Advocaten
Adres: Postbus 1393 4700BJ Roosendaal
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
18-07-201802.zwb.18.197.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 17 juli 2018

Zoek een insolventie: