S.D. Dijkshoorn Beheer B.V. (uitspraak faillissement: 17-07-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.

In dit dossier is sprake van onbehoorlijk bestuur. Dat wijst op bestuurdersaansprakelijkheid. Mogelijk hebt u ook een rechtstreekse vordering op de bestuurder. Lees meer


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 0,00
Aantal werknemers:0
Bestede uren curator c.s.:11,10
Faillissementsschuld:€ 399.092,88
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
mr P.J.W. Vermunt (
KvK-nr: 20154921
Vestigingsadres: Laageinde 12 4614PW Bergen op Zoom
Rechtbank: Zeeland-West-Brabant klacht?
Rechter-commissaris: mr. M Pellikaan
Insolventienummer: F.02/18/197
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
22-11-2018Voortgangsverslag
22-11-2018Financieel verslag
23-08-2018Voortgangsverslag
23-08-2018Financieel verslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
18-07-201802.zwb.18.197.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 17 juli 2018

Zoek een insolventie: