S.D. Dijkshoorn Beheer B.V. (uitspraak faillissement: 17-07-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: vern. na verzet. In dit dossier is sprake van onbehoorlijk bestuur. Dat wijst op bestuurdersaansprakelijkheid. Mogelijk hebt u ook een rechtstreekse vordering op de bestuurder. Lees meer


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 0,00
Aantal werknemers:0
Bestede uren curator c.s.:6,40
Faillissementsschuld:€ 432.987,00
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 20154921
Vestigingsadres: Laageinde 12 4614PW Bergen op Zoom
Rechtbank: Zeeland-West-Brabant klacht?
Rechter-commissaris: mr. M Pellikaan
Insolventienummer: F.02/18/197
Curator/bewindvoerder: de heer mr. P.J.W. Vermunt vordering?
Kantoor: Van Oorschot . De Jongh . Vermunt Advocaten
Adres: Postbus 1393 4700BJ Roosendaal
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
23-08-2018Voortgangsverslag
23-08-2018Financieel verslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
18-07-201802.zwb.18.197.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 17 juli 2018

Zoek een insolventie: