S. Tsatsos Holding B.V. (uitspraak faillissement: 31-07-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.

In dit dossier is sprake van onbehoorlijk bestuur. Dat wijst op bestuurdersaansprakelijkheid. Mogelijk hebt u ook een rechtstreekse vordering op de bestuurder. Lees meer


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 5.698,10
Aantal werknemers:0
Bestede uren curator c.s.:35,00
Faillissementsschuld:€ 60.768,52
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
mr B.F. van Noort (
KvK-nr: 27299977
Vestigingsadres: Geen adres opgegeven
Rechtbank: Den Haag klacht?
Rechter-commissaris: mr. HW Vogels
Insolventienummer: F.09/18/259
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
10-01-2019Financieel verslag
10-01-2019Voortgangsverslag
21-09-2018Financieel verslag
21-09-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
01-08-201809.dha.18.259.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 31 juli 2018

Zoek een insolventie: