S. Tsatsos Holding B.V. (uitspraak faillissement: 31-07-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: vern. na verzet. In dit dossier is sprake van onbehoorlijk bestuur. Dat wijst op bestuurdersaansprakelijkheid. Mogelijk hebt u ook een rechtstreekse vordering op de bestuurder. Lees meer


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 0,00
Aantal werknemers:0
Bestede uren curator c.s.:11,40
Faillissementsschuld:€ 21.646,00
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 27299977
Vestigingsadres: De Eendracht 23 2614LX Delft
Rechtbank: Den Haag klacht?
Rechter-commissaris: mr. HW Vogels
Insolventienummer: F.09/18/259
Curator/bewindvoerder: de heer mr. B.F. van Noort vordering?
Kantoor: Wessel Tideman & Sassen Advocaten
Adres: Postbus 1010 2600BA DELFT
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
21-09-2018Financieel verslag
21-09-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
01-08-201809.dha.18.259.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 31 juli 2018

Zoek een insolventie: