Rynd B.V. (uitspraak faillissement: 07-08-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.

In dit dossier is sprake van onbehoorlijk bestuur. Dat wijst op bestuurdersaansprakelijkheid. Mogelijk hebt u ook een rechtstreekse vordering op de bestuurder. Lees meer


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 114,42
Aantal werknemers:0
Bestede uren curator c.s.:34,10
Faillissementsschuld:€ 15.636,52
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 58697683
Vestigingsadres: Larikslaan 4 3833AM Leusden
Rechtbank: Midden-Nederland klacht?
Rechter-commissaris: mr. PAM Penders
Insolventienummer: F.16/18/341
Curator/bewindvoerder: mevrouw mr. M.D.B. Stap vordering?
Kantoor: KBS Advocaten N.V.
Adres: Postbus 13086 3507LB UTRECHT
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
04-12-2018Voortgangsverslag
04-12-2018Financieel verslag
04-09-2018Voortgangsverslag
04-09-2018Financieel verslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
15-08-201816.mne.18.341.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 07 augustus 2018

Zoek een insolventie: