Rynd B.V. (uitspraak faillissement: 07-08-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: vern. na verzet.

Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 46,66
Aantal werknemers:0
Bestede uren curator c.s.:16,80
Faillissementsschuld:€ 18.216,52
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 58697683
Vestigingsadres: Larikslaan 4 3833AM Leusden
Rechtbank: Midden-Nederland klacht?
Rechter-commissaris: mr. PAM Penders
Insolventienummer: F.16/18/341
Curator/bewindvoerder: mevrouw mr. M.D.B. Stap vordering?
Kantoor: KBS Advocaten N.V.
Adres: Postbus 13086 3507LB UTRECHT
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
04-09-2018Voortgangsverslag
04-09-2018Financieel verslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
15-08-201816.mne.18.341.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 07 augustus 2018

Zoek een insolventie: